Oferta terapeutyczna dla członków rodzin obciążonych nadużywaniem alkoholu bądź innymi uzależnieniami ze strony bliskiej osoby

Terapia dla osób z obciążeniami rodzinnymi nadużywaniem alkoholu, bądź innymi uzależnieniami – czyli dla osób z syndromem współuzależnienia lub DDA odbywa się wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych.

Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w sesjach indywidualnych i terapii grupowej. Każdy ze zgłaszających się do nas pacjentów ma możliwość odbycia konsultacji lekarskiej u lek. psychiatry.

W naszej Poradni Leczenia Uzależnień konsultacje dla osób zainteresowanych podjęciem terapii z powodów powyżej opisanych odbywają się codziennie. Wizytę diagnostyczną można ustalić telefonicznie (29) 765 18 17 – sekretariat, po konsultacji z psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień ustalana jest strategia terapeutyczna. Pacjentki mają możliwość uczestniczenia w terapii indywidualnej, podczas której w pierwszym etapie przygotowywane są do rozpoczęcia terapii grupowej.

Terapia grupowa dla osób z syndromem współuzależnienia odbywa się raz w tygodniu, w każdą środę, w godz. 16.00-18.00. Pierwszy etap terapii grupowej ma charakter psychoedukacyjny.

Po ukończeniu pierwszego etapu terapii pacjentki kwalifikowane są do udziału w terapii pogłębionej, która odbywa się w grupie zamkniętej, liczącej do 12 osób.

Pomoc psychologiczna dla osób z syndromem DDA, odbywa się na podobnych zasadach, jak dla osób współuzależnionych.

W naszej placówce dostępna jest terapia indywidualna i grupowa. Terapia grupowa prowadzona jest w grupie o charakterze zamkniętym, liczba uczestników do 12 osób.

Grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, o charterze psychoedukacyjnym, odbywa się w każdy czwartek, w godz. 16.30 – 19.30. Poza tym raz w miesiącu, najczęściej w sobotę, dodatkowo pracujemy w oparciu o maraton terapeutyczny, oczywiście z osobami aktualnie uczestniczącymi w czwartkowej grupie.