O nas

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ostrołęce istnieje w strukturze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce.

Nasz adres:
Al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 8:00 do 15:30 tel. (29) 765-18-17, fax. (29) 765-25-34. Nasz sekretariat prowadzi Pani Marta Napiórkowska, która udziela wszelkich informacji na temat funkcjonowania Ośrodka oraz oferty terapeutycznej. Do Poradni można rejestrować się telefonicznie i osobiście.

Ośrodek mieści się w budynku Oddziału Psychiatrycznego.

Historia Placówki w pigułce

Nasza Placówka formalnie istnieje od 2000 r. Przez cztery lata Ośrodek Terapii Uzależnień składał się z Poradni Leczenia Uzależnień oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W 2004r., dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala w Ostrołęce i przede wszystkim mgr Cecylii Jechna, ówczesnego Kierownika OTU stworzono, w miejsce Oddziału Dziennego, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, co okazało się o wiele bardziej korzystną ofertą terapeutyczną dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin.

Od lutego 2004r. Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ostrołęce funkcjonuje w ramach Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Całodobowego.

Do kogo skierowana jest oferta terapeutyczna?

  • Zauważalne jest, że w nazwie ośrodka dominuje "uzależnienie od alkoholu", lecz ze świadczeń psychoterapeutycznych i lekarskich mogą skorzystać również osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych, jak i zachowań kompulsywnych, np. Hazard Patologiczny.
  • Oprócz leczenia uzależnień Ośrodek w Ostrołęce dysponuje ofertą terapeutyczną dla członków rodzin obciążonych nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, jak i innych zachowań nałogowych. W związku z tym ze świadczeń terapeutycznych i lekarskich mogą skorzystać osoby z syndromem współuzależnienia oraz DDA.

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Całodobowy jest oddziałem koedukacyjnym, do terapii przyjmowane są kobiety i mężczyźni, po ukończonym 18 roku życia. Dysponujemy 24 miejscami dla pacjentów chcących leczyć się w warunkach stacjonarnych. Osoba zakwalifikowana do oddziału przebywa na terapii, co najmniej przez osiem tygodni.

Każdy pacjent jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską a przede wszystkim terapeutyczną. Oznacza to, że każda osoba lecząca się w Oddziale ma terapeutę prowadzącego, z którym pracuje w terapii indywidualnej, poza udziałem w terapii grupowej.

Pokoje pacjentów są dwuosobowe, przy każdym pokoju znajduje się łazienka, co zapewnia większą intymność i wygodę.

Na terenie oddziału znajdują się cztery sale terapeutyczne, świetlica, jadalnia, holl, gabinet lekarski i dyżurka pielęgniarska.

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Przyjmujemy pacjentów bez skierowania. Do zarejestrowania niezbędne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • nr ubezpieczenia,
  • książeczka RUM, jeśli obowiązuje w danym miejscu zamieszkania.

Udzielamy świadczeń również osobom nieubezpieczonym.

Oferta leczniczo-terapeutyczna skierowana jest do osób uzależnionych i członków rodzin obciążonych nadużywaniem alkoholu, bądź innych substancji psychoaktywnych, czyli osób z syndromem współuzależnienia (syndrom dotyczy żon, partnerek, rodziców człowieka uzależnionego) oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

W Poradni Leczenia Uzależnień leczymy tylko osoby pełnoletnie.

Leczymy także osoby z postanowieniem Sądowym do odbycia terapii uzależnień. Postanowienie Sądu jest traktowane, jako skierowanie do terapii.

W ramach wizyt w Poradni odbywają się kwalifikacje do terapii w Oddziale Całodobowym.