Kryteria kwalifikacji do leczenia w oddziale całodobowym

Świadczenia zdrowotne w COTUA udzielane są osobom z rozpoznaniami:

  • Uzależnienia od alkoholu
  • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (niewymagających innych specjalistycznych form leczenia)
  • Uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi (niewymagającymi innego specjalistycznego leczenia)
  • Uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem chorób somatycznych, które mogą być leczone w warunkach oddziału terapeutycznego
  • Hazardu Patologicznego

Kwalifikacje do leczenia w Oddziale Całodobowym odbywają się w Poradni Leczenia Uzależnień. Pacjent jest zapisywany w tym celu na wizytę do Kierownika Ośrodka, Zastępcy Kierownika, bądź wyznaczonej osoby, najczęściej specjalisty psychoterapii uzależnień lub psychologa.

Na wizytę diagnostyczną i jednocześnie kwalifikację do oddziału można zapisać się telefonicznie (29) 765 18 17 w sekretariacie Ośrodka.

Kwalifikacje odbywają się od poniedziałku do piątku, godzinę wizyty pacjent ustala podczas zapisu. Po odbyciu wizyty diagnostycznej i kwalifikacyjnej ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału oraz dalsza strategia postępowania z pacjentem, jeśli termin oczekiwania na rozpoczęcie leczenia jest dłuższy niż dwa tygodnie.